A coach az, aki azt mondja, amit nem akarsz hallani, azt látja, amit nem akarsz látni, hogy az legyél, akiről mindig is sejtetted, lenni tudsz.

Tom Landry, amerikai football-edző

Hogyan dolgozom

Egyszer megkérdezte valaki, hogyan jellemezném magam öt szóban. Válaszom: Erős Ila, Gestalt, konfrontálva támogató. Hosszabban? Abban hiszek, hogy elöbb vagyok én és utána jönnek a módszereim. Vezetek: megérzem, kihallom, meglátom és kimondom. Együtt dolgozunk azon, hogy egyértelmű legyen, hogyan tovább, hogyan oldjuk fel, amit fel kell, hogyan válsz önmagaddá, amitől jobban érzed magad a munkában, a hivatásodban, amikor üzletelsz, amikor tervezel, amikor megvalósítasz, amikor pénzt keresel vagy pénzt csinálsz. Amikor legjobb képességeidet kamatoztatod és másokat is erre buzdítasz. Abban közreműködöm, hogy a  saját magad pilléreiből renováld a házad vagy épít fel újat. Statikus vagyok, aki látja, mit és hol kell erősíteni. A hogyant ketten tesszük össze. Biztos alapokra pedig olyat építhetsz, amely egyúttal minta lehet egy másik házhoz – egy saját újhoz vagy másokéhoz.
 
Coaching
Tükröt tartani, helyet adni, új ajtókat kinyitni, megtámogatni, konfrontálni. Ennyi és nem több egy coach feladata. Az útra rátalálás élménye és felelőssége a kliensé, aki pár alkalom intenzív beszélgetés, illetve az alkalmak közötti hosszabb-rövidebb időszakok belső beszélgetései után úgy érzi: azelőtt megoldhatatlannak tűnő problémák tűntek el, lehetetlennek hitt helyzetek alakultak át kezelhető, jó irányban változó állapottá.
 
Gestalt
A Gestalt irányzat az 1920-as években, Németországban indult, majd Amerikában továbbfejlesztett, fenomenológiával, exisztencializmussal és több más irányzattal, felfogással kiegészített változata már változata már rövid távon is tartós eredményt hoz a kliens számára. A gestaltos coach vagy terapeuta nem annyira intellektuálisan vesz részt a folyamatban, mint inkább a klienst és önmagát is figyeli, és erre a folyamatos, pásztázó figyelemre és jelenlétre ösztönzi ügyfelét is. Így tudatosabban, érzéseiket is megosztva, teljes valójukban vesznek részt a változást előidéző folyamatban. A coach/terapeuta tehát észreveszi és észrevéteti azokat a testi, lelki jelzéseket, amelyek jól hasznosítható információt adnak arról, hogyan éli meg a kliens a különböző eseményeket és változó helyzeteket, illetve segít, hogy azok új megvilágításba kerüljenek a számára.
 
Kérdőívek
 
ARPe©
Az ARPe© kérdőív által vizsgált autoritás és felelősség dinamikus kölcsönhatása hozza létre a hatóerőt: amikor valaki felismeri, hogy valamit megtehet, és hogy azt meg is kell tennie a jó eredmény érdekében. Ha egy csoportban a tagok kölcsönösen ráébrednek hatóerejükre, hatalmas lehetőségek nyílnak meg számukra. Az ARPe© kérdőív ennek a hatóerőnek a szisztematikus megközelítését, így fejlesztését teszi lehetővé.
GPOP®
E kérdőív négy alapdimenzióban megegyezik az MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) rendszerrel, annyi különbséggel, hogy a GPOP® esetében rendelkezünk jogtiszta, magyar nyelvű kérdőívvel, illetve annyival több, hogy fokozatokat is mér, az egyes skálákhoz vannak oldalskálák, amelyek személyesebb eredményt adnak, mint pusztán a négy betű, ezen felül stressz-skála is tartozik hozzá. Ezekkel az üzleti életben jobban hasznosítható.
 
CAS©
A CAS kérdőív a változás három szakaszát méri. A szakaszok kilenc egymással is összefüggő tényezőt vagy beavatkozási pontot kapcsolnak össze. Ezeknek az ismerete, megértése és tudatos alkalmazásuk növeli a stratégiai változás sikeres kezelésének az esélyét.
 
MBTI kártyacsomag
Mindazon trénereknek, tanácsadóknak, coachoknak és HR-eseknek, akik a jungiánus személyiségprofillal dolgoznak, legyen az Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) vagy Golden Profiler of Personality© (GPOP), szükségük lehet egy olyan eszközre, amellyel gyorsan, játékosan és interaktívan meg lehet állapítani valakinek a személyiségtípusát. Erre fejlesztettük ki a Személyiségprofil-kártyát, amelyen karikatúrák és szövegek segítségével az ügyfél (munkatárs) típusa meghatározható. A kártya további alkalmazása coaching-ban és csoportos vezetés- és együttműködésfejlesztésben lehetséges. Egyszerre komoly és vidám, ezért könnyebben lehet nehéz témákról beszélgetni általa. Kideríthető, hogy az adott preferenciáknak (E-I, S-N, T-F, J-P) az adott személyre jellemző működése hogyan segíti elő vagy hátráltatja az illető vezetői szerepét és együttműködését. Segítségével a működés továbbfejlesztése is megtörténhet könnyed keretek között.
Mivel a folyamat eredményeként az ügyfél négy betűje (energiaforrás, észlelés, döntéshozatal, életstílus) derül ki, a kártya alkalmazójának rendelkeznie kell a megfelelő tudással, és átadható típusleírással. A kártya megbízhatóság szempontjából nem bemért, ezért különösen fontos, hogy az, akiről szól a gyakorlat, validálja az eredményt. Matematikai statisztikai értelemben megbízható (reliable) eszközként inkább a GPOP kérdőívet ajánljuk.
 

Minősítő tréning
A minősítő tréningen az elméleti hátteret, a tipológia történetét, a rendszer felépítését, az eredmény értelmezését oktatjuk, illetve gyakoroltatjuk a visszajelzés adását. A háromnapos tanfolyam végén a résztvevők, nemzetközi sztenderdek alapján, írásbeli vizsgát tesznek.
Kizárólag a minősítőt tréninget elvégzettek vásárolhatják meg és használhatják a magyar, angol és német on-line kérdőívet.
A tréning azoknak javasolt, akik vezetőként, HR szakemberként, tanácsadóként, trénerként szükséges, hogy foglalkozzanak emberekkel, együttműködési és vezetési kérdésekkel.
 

Mások mondják rólam