אין התפתחות בלי עימות

Albert Einstein

Ila Erős
logo

News

Flow Coaching School Budapest, 2015

In February 2015, the Flow Coaching School, a member of the FLOW Group, launched another training course where participants are trained using the methods of Gestalt therapy.


GPOP© International Certification Training Budapest, 7-9 September 2015

The Golden Profiler of Personality©, also known as the GPOP© questionnaire is a typology of personalities based on the theory of Carl Gustav Jung, a further development of the MBTI. GPOP© is widely used around the world in business; it is highly suitable for leadership development, cooperation development, personal development and family therapy.


מחשבות מקצועיות

אימון

הולך ונעשה יותר ויותר ברור שהגורם האנושי חיוני להצלחה. אנו עדים לעלייה בעבודה ממוקדת אנשים, למרות שאנשים רבים עדיין רואים בזה בזבוז זמן. העדיפות היא שעבודה זו תיעשה על ידי איש מקצוע מוכשר המתמחה בעבודה עם אנשים ולאו דווקא מי שמתמחה במקצוע של הלקוח, כדי שתשומת הלב המקצועית לא תוסח מסוגיות שיתוף הפעולה. האימון הינו סדרה של שיחות המסייעות ללקוח להשיג את יעדיו או להתאים את יעדיו למציאות. המשך


אימון למנהיגות

אימון למנהגיות ניהולית מציע סיוע אישי בפיתוח כישורי מנהיגות. האימון למנהיגות נותן מענה לדרישה הגוברת להפיכת תהליך הלימוד לתהליך יעיל ומותאם אישית במקום התהליך השגרתי של הצגת מידע תיאורתי מקובל, בין אם הוא נחוץ ובין אם לא. זהו תהליך יקר השווה את העלות רק אם באמת חשוב שהמנהל הנדון ימלא את תפקידו באופן מיטבי.


מה אחרים אומרים עליי